ข่าวทั่วไป

เลยระดมหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาช้างป่า หลังทำร้ายชาวบ้าน ทำลายทรัพย์สิน พืชไร่

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานการประชุม ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรเครือข่ายชุมชน เพื่อแก้ปัญหาช้างป่า จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ออกมาทำร้ายชาวบ้าน รวมทั้งสร้างความเสียหาย ที่อยู่อาศัย พืชผลทางการเกษตร สร้างความเดือนร้อนกับประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับป่า

จากกรณีช้างป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง ล่าสุดออกมาเหยียบชาวบ้านตาย จุดเกิดเหตุที่ชาวบ้านนาน้อย ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ รวมทั้งช้างป่าเข้าบุกรุกพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลศรีฐาน ตำบลห้วยส้ม และ ตำบลภูกระดึง  ความเสียหายจากช้างป่า ทั้งบ้านเรือน รถยนต์  รถไถนาเดินตาม  โรงนา เสาไฟฟ้า รวมถึงความเสียหายที่เป็นพืชผลทางการเกษตร อ้อย กล้วย มันสำปะหลัง ไผ่เลี้ยง ต้นมะพร้าว เนื้อที่รวมทั้งหมด 280 ไร่ และหลายๆพื้นที่ทั้ง อำเภอภูหลวง  อำเภอวังสะพุง อำเภอด่านซ้าย และอำเภอท่าลี่ ต่างได้รับผลกระทบ

โดยในที่ประชุมในเบื้องต้นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ให้ ธกส.ให้พักชำระหนี้ ให้กับเกษตรกรที่ช้างเข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ พร้อมทั้งเยียวยาจากผลกระทบที่ประชาชนที่เสียชีวิตจากช้างป่าด้วย โดยใช้งบประมาณที่นำมาเยียวยา จากงบของทางจังหวัดภัยพิบัติ งบทดลองราชการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากอำเภอ รวมทั้งงบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนที่ได้ผลกระทบจากช้างป่าเท่านั้น

ด้านนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยว่า พื้นที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในจังหวัดเลย มี อำเภอภูเรือ  อำเภอภูกระดึง  อำเภอภูหลวง  อำเภอวังสะพุง อำเภอด่านซ้าย และอำเภอท่าลี่ จากการประชุมซึ่งมีข้อสรุปโดยให้ร่วมขับเคลื่อนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย  ตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าระดับหมู่บ้านและตำบล และระดับจังหวัด  ฝึกอบรมเครือข่าย ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน-ชุมชน พร้อมกับจัดทำแหล่งอาหารช้างป่า

และแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการทำงานเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญ เรื่องอาหารช้างป่า เชิญภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย มณฑลทหารบกที่ 28 เข้าร่วม ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ การระมัดระวังตัวในความปลอดภัยจากช้างป่า ตั้งกลุ่มไลน์เตือนภัย ช่องทางการสื่อสาร แจ้งประชาชนในพื้นที่กับการระวังช้างป่า ให้ปลอดภัยจากช้างและการอนุรักษ์สัตว์ป่า  สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน  และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

แสดงความคิดเห็น - Facebook