ข่าวทั่วไป

อพท.5 ดันเมืองเชียงคาน เป็นเมืองท่องเที่ยวมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมนครเวียงจันทน์ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์เมาท์แทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน  นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ในการประชุมเริ่มต้นการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนเชียงคานสู่การรับรองมาตรฐานแห่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Green Destinations  โดยมี  นายอภินันท์ สุวรรณโค  นายอำเภอเชียงคาน นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน พร้อมด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน  ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงร่วมกันชี้แจงประเด็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 หรือ อพท. 5 เผยว่า อพท.5 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของเชียงคาน ตามแนวทางหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน และพี่น้องชาวอำเภอเชียงคาน และได้ร่วมกันผลักดันให้เชียงคานเข้าสู่สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 100 แห่งของโลก หรือ Sustainable Destinations Top 100 หรือเมืองท็อป 100 ในปี 2563

สำหรับในปี 2566 อพท.5 ได้นำระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Green Destinations เข้ามาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน เพื่อยกระดับการพัฒนาต่อยอดจากฐานความสำเร็จเดิม  การร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ กับหน่วยงาน Green Destinations  

และทั้งนี้ มาตรฐาน Green Destinations เป็นมาตรฐานที่ได้รับรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC โดยมีหลักเกณฑ์ทั้งหมด 84 ข้อ 6 ด้าน ได้แก่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว, ธรรมชาติและทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ, วัฒนธรรมและประเพณี, ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม และการประกอบธุรกิจและบริการ

แสดงความคิดเห็น - Facebook