ข่าวทั่วไป

เลยแถลงข่าวเทศกาลดนตรี กระตุ้นการท่องเที่ยวคาดสร้างรายได้ 2 คอนเสิร์ตเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 54 ล้านบาท

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ที่บ้านติดดิน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม เทศกาลดนตรีรักลมหนาว คอนเสิร์ต “เชียงคานเฟสติวัล #1 และ “มนต์ฮักเชียงคาน”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน และจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายจริยาทร  สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  นายธเนศ หาญถนอม ประธานหอการค้าจังหวัดเลย  นายเจริญลักษณ์  เพ็ชรประดับ ผู้บริหารบ้านติดดินเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ ศิลปินนักร้อง ร่วมแถลงข่าว

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้มีแผนการดำเนินการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว การบริการทางการท่องเที่ยวให้เติบโตและแข่งขันได้ เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  เทศกาลดนตรีรับลมหนาว ทั้ง 2 กิจกรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวอำเภอเชียงคาน ชาวจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีบรรยากาศที่คึกคักเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายจริยาทร  สู่หู่ ผอ.ททท.เลย สำนักงานเลย กล่าวว่า ในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานเลย  ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานแถลงข่าว “เชียงคานเฟสติวัล #1” ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2566 และ “มนต์ฮักเชียงคาน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งทั้ง 2 งาน 2 กลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวคุณภาพดังกล่าว จะมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นของจังหวัดเลย ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งการจัดกิจกรรมดนตรีทั้ง 2 งานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยใช้จุดแข็งของอำเภอเชียงคาน นั่นคือแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดแข็งมาเป็นจุดขาย สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนงานมหกรรมดนตรีที่ใดในประเทศไทย เพียงแค่รายชื่อศิลปินทั้ง 2 งาน ก็ทำให้ทุกท่านที่จะมาร่วมงานอิ่มเอม หัวใจฟูกันแล้ว ยิ่งถ้าศิลปินเหล่านั้นได้มาเช็คอิน ณ สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน พร้อมยิ่งตอกย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ติดตามในวงกว้าง เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่ง ททท.สำนักงานเลย คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยว มาร่วมงานกิจกรรมละไม่น้อยกว่า 8,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นงานละไม่น้อยกว่า 27 ล้านบาท  

ส่วนด้านบรรยากาศการแถลงข่าว ได้รับชมการแสดงจากชุมชนไทดำ ชมมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินรับเชิญจาก โอ้ เสกสรร & ชัด ชัยชัตน์ กระต่าย พรรนิภา รวมทั้ง อิ๊ต โปงลางสะออน

แสดงความคิดเห็น - Facebook