ข่าวทั่วไป

เสริมศักดิ์ เดินหน้านโยบาย Soft Power หนุนเชียงคานโมเดล เสริมสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 ก.พ. ที่วัดศรีคุนเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์  เปิดวัดสักการะสิ่งศักดิ์ยามค่ำคืน และกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ลอยผาสาด ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมด้วยคณะติดตาม รวมทั้งนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Soft Power ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรอบวัดและศาสนาสถาน ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มีโอกาสร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อความเป็นสิริมงคลของชุมชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนอำเภอเชียงคาน เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าวัดทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพลิดเพลินไปกับความวิจิตรงดงามของวัดยามค่ำคืน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนรอบวัด

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านการชมทัศนียภาพของวัด โบราณสถาน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่มีความงดงาม โดยการจัดกิจกรรม 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์  “เชียงคานโมเดล ของชุมชนคุณธรรม 1000 อาชีพ” ของอำเภอเชียงคานเป็นต้นแบบ ในการนำร่องเพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ซ่าปลา กุ้งเสียบ หอยเสียบแม่น้ำโขง มะขามกวน เมี่ยงคำ ผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น ผ้าห่มนวม กระเป๋าผ้าฝ้าย ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

โดยใช้ชุมชนคุณธรรมพลังบวร และศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างทักษะใหม่ สร้างสรรค์สินค้าและบริการ และผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อและตลาด เพื่อส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มพูนรายได้ให้กับครัวเรือน เดือนละประมาณ 17,000 บาท หรือ 200,000 บาทต่อปี ตามนโยบายของรัฐบาล

และในช่วงเช้าของวันที่ 17 ก.พ. 67 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน “สวมผ้าไทย ปูสาด ใส่บาตรข้าวเหนียว” พร้อมรวมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว บริเวณถนนชายโขงหน้าวัดศรีคุนเมือง

แสดงความคิดเห็น - Facebook