ข่าวทั่วไป

เลยบิ๊กคลีนนิ่งทั้งเมือง ระดมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังพบในเขต อ.เมืองมีผู้ป่วยกว่า 20 ราย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 64 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งของอำเภอเมืองเลย และเทศบาลเมืองเลย ได้ร่วมกันออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ต่างๆ ตามไทม์ไลย์ผู้ป่วยยืนยัน หลังพบผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองมากขึ้น และ มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดไวรัสโควิด-19 ในเขตอำเภอเมือง 23 ราย รวมทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยยืนยัน 63 ราย

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เผยว่า ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในจังหวัดเลย มีผู้ติดเชื้อตามอำเภอต่างๆทั้ง 14 อำเภอ แต่ยังมีอำเภอที่ยังเป็นสีเขียวไม่ผู้ติดเชื้อมีอำเภอนาแห้ว อ.ภูเรือ อ.เอราวัณ และ อ.ภูกระดึง ส่วนใน 10 อำเภอพบผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะอำเภอเมืองพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด จำนวน 23 ราย ส่วนอ.วังสะพุง 14 ราย อ.ภูหลวง 7 ราย อ.หนองหิน 5 ราย อ.เชียงคาน 2 ราย อ.ปากชม 3 ราย ด่านซ้าย 6 ราย ส่วนอำเภอท่าลี่ อ.นาด้วง อ.ผาขาว อำเภอละ 1 ราย

ทางอำเภอเมืองจึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ รวมกับเทศบาลเมืองเลย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกฉีดยาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งเมือง พร้อมกับออกล้างถนนทุกเส้นในเขตเทศบาลเมืองเลย รวมถึงพื้นที่ในไทม์ไลน์ ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ตำบลกกดู่ ตำบลนาอาน ตำบลนาโป่ง ติดตาม HQ.กลุ่มก้อน บ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก และตามไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน ใน 23 ราย รวมถึงสถานที่ให้บริการประชาชน ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลาดสด ธนาคาร วัด ห้างสรรพสินค้า  เพื่อเป็นการป้องกันโรค และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

แสดงความคิดเห็น - Facebook