ข่าวทั่วไป

นทท.ล้นทะลัก ร่วมเปิดงาน 112 ปี เมืองเชียงคาน แห่ลอยผาสาด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำคืนของวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 112 ปี อำเภอเชียงคาน พร้อมกับนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัด โดยมีนายอภินันต์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนชาวเชียงคาน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเปิด

นายอภินันต์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ได้กล่าวว่า งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 112 ปี อำเภอเชียงคาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน เพื่อให้ชาวเชียงคานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเชียงคาน ให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้รับทราบ และเพื่อน้อมสักการะรำลึกถึงคุณงาม  ความดีของพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ) เจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย นายอำเภอเชียงคานคนแรก บรรพบุรุษของคนเชียงคานที่ได้เสียสละสร้างบ้านแบ่งเมือง วางรากฐานการพัฒนาเชียงคานให้มีความเจริญรุ่งเรือง บ้านเมือง เป็นปึกแผ่นและเป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า กิจกรรมภายในงานโดยมีขบวนแห่ของชุมชน 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน แห่เดินทางตามเส้นทางถนนคนเดิน ร่วมทั้งมีกิจกรรมให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ได้ร่วมกิจกรรมผาสาดลอยเคราะห์ ลงน้ำโขง ซึ่งนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและมาร่วมงาน ถนนคนเดินเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม รีสอร์ต เต็มทุกแห่ง นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองต้องกลับมาพักโรงแรมภายตัวจังหวัดเลย

แสดงความคิดเห็น - Facebook