ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯเลย ลงพื้นที่ตรวจการประปาเลย หวั่นประปาขาดแคลน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ติดตามสถาณการณ์ภัยแล้ง โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ถ.มลิวรรณ  ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย และจุดสูบน้ำจากแม่น้ำเลย หลังจากแหล่งน้ำดิบสำหรับทำประปา อ่างเก็บน้ำหมานได้แห้งขอด ไม่สามารถนำน้ำในอ่างน้ำหมานมาทำประปาได้เพียงพอ ซึ่งทางจังหวัดได้แก้ไขปัญหาโดย ให้ทางประปาสูบน้ำจากแม่น้ำเลย จุดบ้านขอนแดง  ต.นาอาน อ.เมืองเลย นำมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบแทนน้ำในอ่างเก็บน้ำหมานมาทดแทน

นายบุญส่ง  ธิติกาญจน์พจนา  กล่าวว่า  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย มีพื้นที่ให้บริการในเขตอำเภอเมืองเลย และรอบๆเมืองใกล้ตัวจังหวัด รวมๆประมาณ 27,814 ครัวเรือน ซึ่งแหล่งน้ำดิบหลักที่ผลิตน้ำประปา นำมาจากอ่างเก็บน้ำหมาน ปีนี้น้ำในอ่างได้แห้งขอด ขณะความบรรจุของอ่างอยู่ที่ 26,500 ล้านลบ.ม. คงเหลือ 4.704 ล้าน ลบ.ม.หรือ 17.75% ไม่เพียงพอที่จะนำทำน้ำดิบ จึงได้ลดปริมาณการสูบน้ำลงเหลือวันละ 5,000 ล้านลบ.ม.จากอ่างเก็บน้ำหมาน จากปกติใช้วันละ 25,000 ล้าน ลบ.ม.โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่วันละ 28,320 ล้าน ลบ.ม. หลังจากเจอวิกฤติน้ำในอ่างน้ำหมานไม่เพียงพอ จึงได้นำน้ำจากแม่น้ำเลยที่มีอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ.ภูหลวง เป็นแหล่งน้ำดิบมาทดแทน โดยใช้สถานีบ้านขอนแดง สูบทยอยน้ำผ่านคลองชลประทานเข้ามายังบ่อพัก น้ำดิบของการประปาฯ วันละ 20,000 ล้าน ลบ.ม.ขณะนี้ทางประปาได้ยุติการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำหมาน แล้วไปพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำเลยทั้งหมด วันละ 25,000 ล้าน ลบ.ม

ด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดเลยประสบปัญหาภัยแล้ง จากปีที่ผ่านทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย  หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ช่วยกันลงขัน นำงบประมาณส่วนหนึ่ง มาช่วยจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ำ แก้ปัญหาในระยะสั้น โดยหลังจากนี้ ตนจะได้ขอความร่วมมือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เข้ามาช่วยติดตั้งระบบการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง ส่วนในปีนี้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา คงยังไม่ถึงขั้นวิกฤต เพราะมีปริมาณน้ำดิบสำรองใช้จากอ่างเก็บน้ำน้ำเลย คาดว่ายังใช้ได้ถึงประมาณอีก  7 เดือน แต่ยังคงต้องบริหารการจ่ายน้ำให้สมดุล อาจจะมีการสลับช่วงเวลาตามความจำเป็นและความต้องการใช้น้ำในแต่ละเส้นทาง หลังจากนั้นสถานการณ์น่าจะคลี่คลาย เพราะเข้าสู่หน้าฝนพอดี แต่ยังไงทางที่ดีขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อรอถึงฤดูฝน นายชัยวัฒน์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น - Facebook