ข่าวทั่วไป

สุดฟิน!กับทะเลหมอกบนภูค้อน้อย อ.นาแห้ว

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามรายงานของอุตุนิยมวิทยา บริเวณจังหวัดเลย จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาว โดยเฉพาะตามอุทยาน เช่นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 13.0 องศาเซลเเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ 15.0 เซลเซียส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(ภูเรือ) 12.0 เซลเซียส และ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(อ.นาแห้ว) 16.5 เซลเซียส ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตามอุทยานและยอดเขา ต่างยังคงสัมผัสกับความหนาวเย็นในตอนเช้า

และในตอนเช้าในหลายพื้นที่ได้เกิดทะเลหมอก อย่างภูค้อหรือภูน้อย บ้านบุ้งค้อ อ.นาแห้ว จ.เลย  จะเห็นทะเลหมอกเป็นสายยาวลอยอยู่ในร่องหุบเบื้องล่าง เสมือนทะเลหมอกมีชีวิต ท่ามกลางของขุนเขาน้อยใหญ่ พร้อมกับแสงพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดวัน เนื่องจากมีแม่น้ำเหืองอยู่ไหลผ่านตามขุนเขา และผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้เกิดทะเลหมอกได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะเห็นทะเลหมอกขาวโพลนเต็มพื้นที่สลับกับขุนเขา และในช่วงวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวต่างไม่ผิดหวัง และประทับใจกับการสัมผัสทะเลหมอก และอากาศหนาวในตอนเช้า

ภูค้อหรือภูน้อย เป็นการจัดการการท่องเที่ยวแบบวิสาหกิจชุมชุนบ้านบุ้งค้อ เดิมในอดีตเคยมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านได้ทำไร่เลื่อนลอย อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมารัฐได้มาปรับเปลี่ยนให้ผืนป่าภูค้อหรือชาวบ้านเรียกภูน้อยเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกับภาครัฐช่วยกันดูแล โดยมีการกำหนดปักหมุดขอบเขตผืนป่าไว้อย่างชัดเจน เพื่อกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น เมื่อเป็นป่าชุมชนชาวบ้านในชุมชุนก็ช่วยกัน จากสภาพผืนป่าภูค้อที่เคยเสื่อมโทรม ค่อย ๆ พลิกฟื้นขึ้นมาเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นเขียวขจี ป่าชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 6 ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์การเป็นป่าของชุมชนโดยกลายเป็นตลาดธรรมชาติ เป็นที่หาของป่ารวมกัน หาอาหารตามฤดูกาล อย่างเช่น เห็ด หน่อไม้ สมุนไพร แล้วยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

การเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกภูค้อนั้น ชาวบ้านจะให้บริการโดยรถอีแต๊ก พาไต่ขึ้นไปยังจุดชมวิวเริ่มต้นที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาแห้ว ให้เวลาเดินทาง 20 นาที ขึ้นเขาก็ถึงจุดชมวิว ตามเส้นทางที่ชาวบ้านได้ไปช่วยกันสร้างขึ้น โดยเส้นทางจะผ่านสวนสับปะรด ไร่นาของชาวบ้านตลอดเส้นทาง สนใจหาที่พักและนำเที่ยวได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนบ้านบุ้งค้อ โทร.095-6262547

แสดงความคิดเห็น - Facebook