ข่าวทั่วไป

เลยประกาศเขตโรคระบาด ลัมปี สกิน ติดเชื้อวัวควายเกือบทุกอำเภอ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 64 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามออกประกาศจังหวัดเลย เป็นเขตระบาด ชนิดโรคลัมปี สกินในเนื้อโค เนื่องจากพบมีการระบาดของโรค และมีแนวโน้มเชื้อโรคจะแพร่การจายเป็นวงกว้าง รวมทั้งการห้ามการขนย้ายโค กระบือมีชีวิต จากพื้นที่เกิดโรคไปยังที่อื่น

ดร.สุวัตน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้เผยว่า จังหวัดเลยได้ออกประกาศเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน ซึ่งระบาดในโค กระบือ ในจังหวัดเลย และมีแนวโน้มจะแพร่การจายเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการความคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อลดการแพร่ระบาด จึงได้ออกประกาศ  ให้ทุกที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของจังหวัดเลย เป็นเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน ในเนื้อสัตว์ โคกระบือ รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  ห้ามเข้าและออก ในจังหวัดเลย

และในส่วนจังหวัดเลย เชื้อโรคลัมปี สกิน ได้เริ่มระบาดเข้าพื้นที่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากการติดเชื้อมาอำเภอท่าลี่ อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นเขตรอยต่อติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และก็มีบางส่วนมาจากจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่เชื้อโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ คือประเทศไทยยังไม่เคยปรากฏโรคชนิดนี้มาก่อน ส่วนใหญ่จะเกิดที่ทวีปแอฟริกา ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้เป็นเชื้อไวรัส ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโดยตรง โดยจะมีพาหนะจำพวกแมลงดูดเลือด ในส่วนการซื้อขายโค กระบือ ในช่วงนี้จังหวัดเลย ห้ามการเคลื่อนย้าย และปิดตลาดขายโค กระบือในพื้นที่ทั้งหมด ในส่วนเนื้อที่เอามาบริโภค เชื้อโรคตัวนี้ไม่สามารถติดมาสู่คนได้ แต่ก็มีการฆ่าเพื่อบริโภคในโรงฆ่าสัตว์ ก็จะมีสัตวแพทย์ดูและอยู่ เมื่อพบว่าโค กระบือ ติดเชื้อก็จะไม่ให้ฆ่า ขอให้ประชาชนมั่นใจเนื้อสัตว์ที่บริโภคที่มาจากโรงฆ่าสัตว์

ด้านนางนงลักษณ์ วรรณไชย เกษตกรผู้เลี้ยงวัว บ้านหนองทุ่ม ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย กล่าวว่า ตนเลี้ยงวัวมีทั้งหมด 12 ตัว ขณะนี้ติดเชื้อไปแล้ว 8 ตัว เริ่มติดเชื้อช่วงกลางเดือน พฤษภาคม ก็ได้แจ้งให้ทางปศุสัตว์ทราบและได้เอายามาฉีด ซึ่งทุกๆ 3 วัน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะเข้ามาฉีดยาให้ ส่วนในเรื่องวัวของตนติดเชื้อก็ไม่ทราบติดมาได้ยังไง เพราะตนเลี้ยงไว้แต่ในคอก แต่คงจะมีพวกเหลือบไร แมลงจำพวกดูดเลือดไปดูดเลือดสัตว์ที่ติดเชื้อมา แล้วมาเป็นพาหนะมาติดวัวของตน ขณะนี้ในหมู่บ้านของตนที่เลี้ยงวัวมีอยู่ 4 ครอบครัว มีวัวที่ติดเชื้อประมาณ 25 ตัว และขณะนี้ทราบว่าในหลายอำเภอในจังหวัดเลย มีวัวติดเชื้อแล้วเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงอยากจะให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแล และหลังจากการระบาดควรจัดหาวัคซีนมาฉีดให้โค กระบือ ให้กับประชาชน ขณะนี้เดือดร้อนไปหมด จะขายวัวก็ไม่ได้ ขายเนื้อก็ยากคนกลัวไม่ยอมกิน แม่ค้าขาย ลาบ ก้อย ต่างบ่นอุบกันทั้งเมือง ขอให้รัฐหันมาสนใจช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังด้วย

แสดงความคิดเห็น - Facebook