ข่าวทั่วไป

เลยพบคนป่วยเพิ่มทุกวันทะลุ 1,039 ราย เตรียมเปิด รพ.สนามเพิ่มอีกรองรับผู้ป่วยสีเขียว

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มณฑลทหารบกที่ 28 อาคารกองร้อย ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ร่วมกันทำจิตอาสา ปรับปรุงอาคารสถานที่  ณ.อาคารกองร้อย  ในค่ายทหารศรีสองรัก ทำเป็นโรงพยาบาลสนาม เป็นแห่งที่ 3/2 เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวัน 40-50 คน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเลย จากที่ส่วนกลางได้ทำการปิดแคมป์คนงาน หรือคนที่ไปทำงานอยู่จังหวัดอื่น แล้วเดินทางเข้ามาจังหวัดเลย ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้คนที่เดินทางเข้าจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมาและได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จังหวัดเลยจึงได้เตรียมพื้นที่รองรับ ทั้งในกรณีที่ทำการค้นหาเชิงรุก จะมีผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการอะไร จะต้องได้รับการรักษา จึงจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสนาม เพราะถ้าไม่มีโรงพยาบาลสนาม จะทำให้โรงพยาบาลรับผู้ป่วยจำนวนมาก เป้าหมายของการเปิดโรงพยาบาลสนามที่ 3/2 มณฑลทหารบกที่ 28 เพื่อผู้ป่วยที่เป็นสีเขียว มาเฝ้าระวังและดูแล และทำให้โรงพยาบาลหลักมีเตียงว่าง รองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงมากขึ้น

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ ปัจจุบันจังหวัดเลยยังพบว่ามีการระบาด ในหลายอำเภอและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดเลยมีนโยบายรับผู้ติดเชื้อ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเลย และต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดเลย

จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ป่วยจำนวน 200 เตียง มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยเฉพาะโรค มีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ระบบการส่งต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่จำเป็นต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยภาพรวมการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดเลย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มของวันที่ 29 ก.ค. อีก 56 ราย โดยติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 55 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมในระลอกของเดือนเมษายน จำนวน 1,039 ราย กำลังรักษาอยู่ 669 ราย รักษาหายแล้ว 366 ราย เสียชีวิต 4 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคงเหลือที่ต้องติดตาม 2,460 ราย

แสดงความคิดเห็น - Facebook