ข่าวทั่วไป

นทท.นับหมื่นร่วมเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขน (ผีตามคน) คาดสร้างรายได้กว่า 120 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 66 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย บริเวณกลางลานวัฒนธรรม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ติดตาม ประชาชน นักท่องเที่ยวมาร่วมงานกว่าหมื่นคน ร่วมเปิดงาน ชมขบวนแห่ที่สวยงามตระการตา ทั้งขบวนแห่เทิดพระเกียรติ  ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนใหญ่ และกลุ่มศิลปินอิสระอำเภอด่านซ้าย กว่า 2,000 ตัว

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยว่า การจัดประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ของอำเภอด่านซ้าย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และในปี 2566 กำหนดให้มีการจัดงาน รวม 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21-25 มิ.ย. ทั้งนี้เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ของประชาชนอำเภอด่านซ้าย และเป็นการส่งเสริม อาชีพและรายได้ของราษฎร จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ซึ่งในงานหลวงนี้ จะมีกองทัพ ผีตาโขน ออกวาดลวดลาย และร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครง กว่า 2,000 ตัว ให้กับขบวนแห่พระเวสสันดร โดยถือว่า ผีตาโขน เป็นสัญญาลักษณ์แทน คนป่าหรือภูตผีที่ศรัทธาในพระบารมีขององค์ พระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมือง เหล่าผีตาโขนหรือผีตามคน จึงตามมาส่งและเกิดเป็นการละเล่น “ผีตาโขน”สืบต่อกันมา

ทางด้าน นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย เปิดเผยว่า  กิจกรรมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดเลย ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้คาดการณ์รายได้จากจำนวนห้องพัก โรงแรม รีสอร์ต และขณะนี้ทั้งที่พักในอำเภอด่านซ้าย ภูเรือ ถูกจองเต็มหมดแล้ว

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้า จะเปิดห้องพัก โรงแรม รีสอร์ต ในตัวเมืองจังหวัดเลย และบางส่วนได้ทะลักเข้าพักที่อำเชียงคาน ซึ่งที่พักเต็มทุกแห่งในอำเภอเชียงคาน เนื่องจากเชียงคานยังได้จัดงาน 112 ปีเมืองเชียงคานขึ้น และคาดว่าจากนักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมเยือนทั้ง 5 วัน ระหว่าง 21-25 มิ.ย. เม็ดเงินจะสะพัดเข้าพื้นที่ของจังหวัดเลย เป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลนี้ คาดว่าไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาท ในช่วงเทศกาลงานผีตาโขน

แสดงความคิดเห็น - Facebook