ข่าวบ้านเมือง

ชาวบ้านนาเบี้ย ด่านซ้ายฮือไล่ผู้ใหญ่บ้านขว้างทุกโครงการที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 64 ที่ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้มีตัวแทนชาวบ้านตำบลนาหอ 9 หมู่บ้าน ประมาณ 100 คนได้มายื่นหนังสือถึงนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย ขอให้ประสานโครงการขุดบ่อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้กลับมาทำมาดำเนินการต่อให้กับชาวบ้าน หลังจากที่ได้ยุติโครงการลงที่มีผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเบี้ย แจ้งจับแมคโฮของ อบจ.เลย ขุดสระในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านที่ได้อนุญาตทำกิน จนเป็นเหตุให้ อบจ.ยกเลิกโครงการทั้งตำบล และชาวบ้านนาเบี้ยสุดจะทน รวมกันลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน

นายจีระศักดิ์ พิศชาติ ชาวบ้านบ้านนาเบี้ย เผยว่า วันนี้มีตัวแทนของชาวบ้านตำบลนาหอ ได้มายืนหนังสือขอให้ทางนายอำเภอ ช่วยประสานขอโครงการขุดบ่อน้ำ ของ อบจ.เลย กลับมาดำเนินการให้ชาวบ้านเหมือนเดิม และขอให้พิจารณาดำเนินการที่ชาวบ้านบ้านนาเบี้ย ได้ลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำตัวขัดขวางเกือบทุกโครงการของรัฐที่เป็นประโยชน์ของชาวบ้าน โดยเอาเรื่องไม่พอใจส่วนตัวเป็นที่ตั้ง

โดยจากเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจ จากที่ทางอำเภอด่านซ้ายได้ประสานงานกับ อบจ.เลย ของโครงการการขุดสระให้ชาวบ้าน โดยทาง อบจ.เลย จะนำรถแบคโฮมาขุดสระให้ชาวบ้าน แต่ชาวบ้านเพียงต้องออกค่าน้ำมันให้เท่านั้น โดยจะให้ทางกำนันแต่ละตำบลในอำเภอด่านซ้าย สำรวจความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ แต่เฉพาะในตำบลนาหอ มี 9 หมู่บ้าน มีความประสงค์เข้าโครงการขุดสระเบื้องต้นประมาณ 70 บ่อ ซึ่งโดยทั่วไปพื้นที่ทำกินในอำเภอด่านซ้าย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ชาวบ้านได้ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ตา ยายมาแล้ว ซึ่งทางราชการก็ได้เข้าสำรวจ ทั้งมีแผนที่ทางอากาศ ทราบว่าพื้นที่ใครครอบครอง โดยทางการให้ชาวบ้านทำกินได้ แต่เพียงไม่มีเอกสารสิทธิ

แต่โครงการได้หยุดชะงักลง เนื่องจากมีผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเบี้ย ไม่เห็นด้วยกับโครงการและแจ้งจับรถแบคโฮ ของ อบจ.ที่กำลังจะเข้าไปขุดสระให้กับชาวบ้าน อ้างว่าบุกรุกที่ป่าสงวน จน อบจ.เลย ได้ยุติโครงการลง จึงสร้างความไม่พอใจกับชาวบ้าน เนื่องจากรู้ว่า ผู้ใหญ่บ้านเอาเรื่องส่วนตัวไม่พอใจกำนัน ซึ่งเคยลงแข่งกำนัน แต่แพ้กำนันตำบลนาหอปัจจุบัน ทำให้ผู้ใหญ่บ้านนาเบี้ยทุกโครงการของรัฐ ที่เป็นการประสานของกำนัน จะไม่ได้รับการสนองของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ อย่างโครงการนี้ชาวบ้านนาเบี้ยขอเข้าโครงการขุดสระกว่า 20 ราย ก็ถูกยกเลิกหมดและทาง อบจ.ก็ยกเลิกทั้งตำบล  รวมทั้งโครงการทำถนนคอนกรีต ที่กำนันประสานมาก็ถูกยกเลิกเช่นกัน และมีหลายๆโครงการที่เป็นประโยชน์ของชาวบ้าน ต่างๆก็ถูกขัดขวางกับผู้ใหญ่คนนี้ ชาวบ้านจึงได้ลงชื่อขอถอดถอน ออกจากผู้ใหญ่บ้าน และร้องขอให้ทางอำเภอประสานให้ อบจ.กลับมาทำโครงการเหมือนเดิม เพราะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมาก

แสดงความคิดเห็น - Facebook