ข่าวทั่วไป

อำเภอเมืองเลย จัดกระทงย้อนยุค นำเอกลักษณ์สวมใส่เสื้อผ้าสีสดใส ริมน้ำหมานโป่งเบี้ย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย  นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ได้นัดงานลอยกระทงย้อยยุค โดยได้นำเอกลักษณ์การแต่งกาย สวมใส่เสื้อผ้าสีสดใส แสดงออกทางวัฒนธรรมไทยสร้างแนวความคิดทางศิลปะ ในการประดับเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมสร้างความสามัคคีสนุกสนานโดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และนายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สส.เขต 1 จังหวัดเลย  เข้าร่วมงาน

นายกิตติคุณ บุตรคุณ เผยว่า จังหวัดเลยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”  เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนา ให้ส่วนราชการ และอำเภอต่างๆ นำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลก ต้องประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้รับผลกระทบ 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการที่รัฐบาลเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง การประกาศ  ลดระยะเวลาเคอร์ฟิว รวมทั้งผู้ประกอบการที่พัก/โรงแรม/ ร้านค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่ ปฏิบัติตามข้อกำหนด COVID Free Setting และมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลและ ศบค. ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหมานตอนบนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องประชาชน อำเภอเมืองเลยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเมืองเลย จึงได้การจัดงานลอยกระทง ล่องแพอ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย ขึ้นในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มสินค้าโอท็อปได้นำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มาจำหน่าย ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น - Facebook