ข่าวทั่วไป

ชาวเชียงคานรวมบวงสรวงพระยาศรีอรรคฮาต ครบ 112 ปี อำเภอเชียงคาน อลังการมีนางรำกว่า 1,112 คนรำบวงสรวง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566  ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน  นายอภินันต์  สุวรรณโค  นายอำเภอเชียงคาน  นำหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  พ่อค้า และประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาศรีอรรคฮาต เจ้าเมืองปากเหืองคนสุดท้าย และนายอำเภอเชียงคานคนแรก โดยมีการรำบวงสรวงโดยสุภาพสตรีในอำเภอเชียงคานกว่า 1,112 คน ประกอบเพลงที่เขียนขึ้นมา เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

นายอภินันต์  สุวรรณโค  นายอำเภอเชียงคาน  กล่าวว่า  งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครบรอบ 112 ปี อำเภอเชียงคาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน เพื่อให้ชาวเชียงคานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเชียงคานให้นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนได้รับทราบ และเพื่อน้อมสักการะรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ) เจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย นายอำเภอเชียงคานคนแรก บรรพบุรุษของคนเชียงคานที่ได้เสียสละสร้างบ้านแบ่งเมือง วางรากฐานการพัฒนาเชียงคานให้มีความเจริญรุ่งเรืองบ้านเมือง  เป็นปึกแผ่นและเป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังสืบมาจนถึงปัจจุบัน

โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2566 โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวง และรำถวายพระยาศรีอรรคฮาต  การประกวดการทำอาหารจากปลาน้ำโขง กิจกรรมผาสาดลอยเคราะห์  การประกวดพืชผลทางการเกษตร กิจกรรมแสง สี เสียง เล่าเรื่องเมืองเชียงคาน และการประกวดนางงามเชียงคาน การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเชียงคาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเลย  ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวเมืองเชียงคาน เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น - Facebook