ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯเลย ลุยปล่อยแถวตรวจสถานบันเทิง หอพัก ก่อนงานดอกฝ้ายบาน

เมื่อเวลา 22.30 น.ของคืนวันที่ 30 มกราคม 67 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธาน ปล่อยแถวการออกตรวจจัดระเบียบสังคม ของคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  โดยมีพลตำรวจตรี พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมปล่อยแถวออกตรวจจัดระเบียบสังคม และก่อนจะมีงานประจำปี งานดอกฝ้ายเมืองเลย ประจำปี 2567

โดยจังหวัดเลย ได้มีคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดเลย โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 7 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะทำงานตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 2. คณะทำงานด้านสุรา/บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. คณะทำงานด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์/เกมและอินเทอร์เน็ต  4. คณะทำงานด้านหอพัก 5. คณะทำงานด้านสมาคม/สนุกเกอร์/การพนัน และอาวุธปืน 6. คณะทำงานด้านเด็ก/เยาวชน/วัยรุ่น มั่วสุมและก่อความไม่สงบ 7. คณะทำงานด้านแรงงานต่างด้าวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดขัน ตรวจตราให้คำแนะนำต่อสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หอพัก ร้านเกม/ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานประกอบกิจการต่างๆ ให้ไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องเวลาเปิด – ปิดของสถานที่ข้างต้น การห้ามมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือห้ามจำหน่าย  เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด การห้ามมิให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น - Facebook