ข่าวทั่วไป

โรงน้ำตาลมิตรภูหลวง เปิดรับสมัครเด็กร่วมกิจกรรมเปิดค่ายศิลปะ ฟรีตลอดงาน

กลุ่มมิตรผล โรงน้ำตาลมิตรภูหลวง โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกับฝ่าย CSR และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเยาวชนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภายในจังหวัดเลย ที่มีความสนใจด้านทัศนศิลป์ เข้าค่ายศิลปะ สู่การเป็นศิลปะเด็ก สู่สังคมโลก โดยมีอาจารย์สังคม ทองมี เป็นศิลปินให้ความรู้ ซึ่งได้เปิดรับสมัครแล้ว วันที่ 5-14 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง

ซึ่งการจัดกิจกรรม และเป้าหมาย การนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยกระบวนการกลุ่มอย่างอิสระ ประกอบทั้งงานศิลปะเป็นสาระ ที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอย่างอิสระ ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีอารมณ์ที่เป็นสมาธิ สุนทรี อันจะนำไปสู่การเรียนรู้สาระแขนงอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์ และผลสำเร็จด้วยเล็งเห็นว่า ศาสตร์แห่งศิลป์สามารถจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี กลุ่มมิตรผล จึงจัดโครงการ “MitrPhol Art Camp 2023”

ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ในจังหวัดเลย โดยมีครูสังคม ทองมี พร้อมครูผู้ช่วยเป็นวิทยากร ซึ่งเยาวชนมีความสนใจด้านทัศนศิลป์ โดยได้เปิดการเรียนรู้ ที่ศูนย์สินสิรินธร มีการเข้าค่ายเรียนรู้ตลอด 5 วัน ทุกอย่างฟรีตลอดงาน ทั้งชุดสีและอุปกรณ์วาดภาพ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ฟรี โดยเริ่มสมัครวันที่ 5-14 สิงหาคม 66 และเริ่มกิจกรรมเข้าค่าย วันแรกวันที่ 19 ส.ค. วันที่ 2 วันที่ 26 ส.ค. วันที่ 3 วันที่ 2 ก.ย. วันที่ 4 วันที่ 9 ก.ย.  และวันที่ 5 วันสุดท้าย วันที่ 16 ก.ย.

สนใจลองสอบถามที่ เบอร์ 082-4498434 โรงน้ำตาลมิตรภูหลวง

แสดงความคิดเห็น - Facebook