ข่าวทั่วไป

ลาว ภูฏาน ร่วมลั่นกลองเปิดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย 14 อำเภอร่วมเดินขบวนอย่างอลังการ

ลาว ภูฏาน ร่วมลั่นกลองเปิดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย 14 อำเภอร่วมเดินขบวนอย่างอลังการ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานกิจกรรมกุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมกับผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ร่วมทั้งท่านทวีเพ็ด อุลา รองหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านนาง ปอ.สุดาพอน คมหะวง หัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาวท่านบุนทะวี บุญชูลัก รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แขวงไยะบุลี สปป.ลาว ประชาชนชาวจังหวัดเลยทั้ง 14 อำเภอ ชมขบวนแห่และฟ้อนรำของแต่ละอำเภอ รวมงานประจำปีของจังหวัดเลย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าว่า งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 การจัดงานในปีนี้ พี่น้องชาวจังหวัดเลย รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้ชมการออกร้านของส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย  โดยได้เน้นการรณรงค์ผ้าฝ้ายของเมืองเลย มีการเดินแบบผ้าเมืองเลย ผ้าไทย 4 ภาค และในปีนี้ได้มี สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรภูฏาน ได้มาเข้ารวมกิจกรรมและเดินแบบโชร์ผ้าพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

ร่วมทั้งภายในงานยังมีการประกวดมิสแกรนด์เลย การประกวดธิดาดอกฝ้ายบานๆ การประกวดแม่สาวลูกสวย การแสดงทางวัฒนรรมต่างๆ และเพลิดเพลิน กับมหรสพที่สนใจอีกมากมายภายในงาน นอกจากจะได้เที่ยวชมงาน และเลือกซื้อสินค้ามากมายแล้ว และยังจะได้ร่วมทำบุญ ทำกุศลกับร้านมัจฉากาชาด จังหวัดเลย  ทั้งนี้งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ได้จัดติดต่อกันมานานกว่า 41 ปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี

แสดงความคิดเห็น - Facebook