ข่าวทั่วไป

พิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ประเพณีเก่าแก่ของชาวด่านซ้าย ปีนี้งดให้ประชาชนร่วมพิธีเหตุโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 64 ที่พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้มีพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมากว่า 400 ปี และเป็นพระธาตุแห่งเดียวที่มีพิธีล้าง โดยมีนาย ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวน ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้ายเจ้าแม่นางเทียม ประกายมาส เชื้อบุญมี พร้อมด้วยนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นำข้าราชการ และคณะพ่อแสน ได้เข้าร่วมทำพิธี โดยปีนี้ได้ห้ามบุคคลภายนอกห้ามเข้า ในระหว่างช่วงจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ในวันที่ 23-26 เมษายน 64 หลังงานเสร็จ จึงจะเปิดให้ประชาชนเข้าได้ปกติ เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เผยว่า ประเพณีการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ที่มีการจัดงานขึ้นทุกปี โดยจะมีเจ้าพ่อกวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและจังหวัด จะนำถังน้ำขึ้นไปเดินบนองค์พระธาตุ พร้อมกับล้างองค์พระธาตุ หลังจากนั้นประชาชนทั่วไปจึงจะสามารถล้างองค์พระธาตุ ซึ่งตามประเพณีตั้งแต่โบราณกาล แต่มีข้อห้ามผู้หญิงเข้าไปในบริเวณฐานรอบพระธาตุฯ ผู้หญิงจึงต้องฝากถังน้ำให้ผู้ชายเข้าไปล้างองค์พระธาตุแทน หลังเสร็จพิธี ประชาชนจะนำน้ำที่ไหลจากองค์พระธาตุใส่ถังกลับไปบ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามผู้ที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก ต้องไม่สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีแดง เนื่องจากเป็นสีของเลือด สัญลักษณ์ของศึกสงคราม

แต่มาปีนี้เกิดประสบปัญหาวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเปลี่ยนพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาด โดยจะมีพิธีเฉพาะวันที่ 24 เมษายน 64 เป็นงานล้างพระธาตุเป็นพิธีสำคัญ และอีกวันต่อมาเป็นพิธีถวายต้นผึ้ง ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้น ระหว่าง 23-26 เมษายน และจะห้ามบุคคลภายนอก หรือประชาชนทั่วไปเข้าในบริเวณพระธาตุ จนหลังหลังงานเสร็จพิธี จึงจะเปิดให้พี่น้องประชาชนนำต้นผึ้งมาถวายได้เช่นเดิม แต่จะจำกัดจำนวนเพื่อมิให้ประชาชนมาสัมผัสกันมาก ซึ่งแต่เดิมงานประเพณีล้างพระธาตุศรีสองรัก เป็นประเพณีสำคัญของคนทั้งจังหวัดเลย และแต่ละปีจะมีประชาชน เรือนแสนจากทุกอำเภอในจังหวัดเลย เข้ามาร่วมในพิธี

แสดงความคิดเห็น - Facebook