ข่าวทั่วไป

ชาวบ้าน อ.ภูกระดึง บุกพบนายอำเภอร้องช่วยขาดน้ำใช้

ชาวบ้าน อ.ภูกระดึง  5 หมู่บ้าน บุกพบนายอำเภอร้องช่วยขาดน้ำใช้

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จ.เลย ได้มีชาวบ้านตำบลภูกระดึง กว่า 100 คน ร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูกระดึง เพื่อขอความช่วยเหลือ ให้เปิดการระบายน้ำที่บ้านแสนสุข ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่น้ำพอง ได้มีชาวบ้านในหลายหมู่บ้านช่วงลำน้ำไหลผ่าน ได้ทำฝายกักเก็บน้ากักเก็บใช้ของแต่ละหมู่บ้าน ทำให้น้ำไม่ไหลมาถึงพื้นที่ลุ่ม ทำให้พื้นที่ตำบลภูกระดึง ได้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง ได้ลงรับรับเรื่อง พร้อมกับเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบตามลำคลองยังมีความชื่น มีน้ำไหลเล็กน้อยไหลผ่าน จึงสั่งให้แม็คโคร เข้าลอกคลอง พบว่ามีน้ำผุดขึ้น และไหลออกมา

นายภูริวัจน์   โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวว่า หลังจากลงตรวจพื้นที่ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่บริเวณต้นน้ำพอง บริเวณบ้านแสนสุข ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง เป็นต้นน้ำของแม่น้ำพอง อยู่บริเวณหลังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีความยาวของลำน้ำพองกว่า 25 กิโลเมตร ในช่วงนี้น้ำในลำน้ำพองได้เกิดแห้งขอด ไม่มีน้ำมาใช้ได้  ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านได้ขาดน้ำเพื่อนำไปอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการเกษตร และมีการสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำใช้ในหมู่บ้าน หวั่นว่าชาวบ้านจะเกิดศึกแย่งน้ำกัน จึงลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณลำน้ำพอง พร้อมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง  เพื่อขอความอนุเคราะห์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ นำแม็คโครมาทดลองขุดลอก ในลำน้ำพอง ปรากฏว่ากลางลำน้ำคลองได้มีน้ำไหลออกมา และน้ำใต้ดินผุดขึ้นมาตลอดจึงสั่งการให้ขยายผล โดยการขุดเป็นจุดๆ จำนวน 40 จุด มีบ้านนางยางใต้ นายางเหนือ บ้านแสนสุข  และอีกกว่า 4-5 หมู่บ้าน ในตอนล่างได้พอมีน้ำใช้

ด้าน นายไพทูลย์  นวลสวาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง กล่าวว่า ชาวบ้านใน 4-5 หมู่บ้านรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทางนายอำเภอสามารถหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้กลุ่มชาวบ้าน ต้องยอมรับว่าปีนี้ในพื้นที่อำเภอภูกระดึงแห้งแล้งมากๆ อย่างน้ำน้ำที่เจอนี้ ได้ช่วยชาวบ้านที่ปลูกต้นยาสูบกว่า 1000 ไร่ ที่กำลังแห้งตายกลับมีน้ำมาใช้ ในขณะนี้ทางอบต.ได้ขยายผลโดยทำการ ขุดลอกคลองให้กว้างขึ้นขนาดกว้าง 4 เมตร ลึก 2 เมตร  เพิ่มขึ้นทุกจุดในแม่น้ำพอง ซึ่งขณะนี้ สามารถขุดได้เพิ่มเรื่อยๆ กว่า 40 บ่อ สามารถนำน้ำมาใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอและแก้ปัญหาแล้งไปได้ในระยะหนึ่งได้

แสดงความคิดเห็น - Facebook