ข่าวทั่วไป

มิตรผลร่วมสู้ภัย COVID-19 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 3,000 ลิตรให้กับจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 63 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายขัตติยะ อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงงานมิตรภูหลวง พร้อมคณะได้เดินทางมามอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากอ้อย เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดของใช้และสถานที่ และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 3,000 ลิตร ให้กับจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และภญ.สาวิตรี ทรงศิลป์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โดยในการรับมอบครั้งนี้ได้ส่งต่อให้กับสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อไปไปใช้ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาล รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดเลยด่อไป

นายขัตติยะ อ่วมจันทร์ เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังคงไม่คลี่คลายนัก ทำให้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการมากขึ้นในหลายพื้นที่ กลุ่มมิตรผล เราเป็นผู้ผลิตน้ำตาลและพลังงานทดแทนประเภทเอทานอลจากอ้อยอยู่แล้ว และมีโรงงานตั้งอยู่ในหลายจังหวัด เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นนี้ จึงได้ประสานงานกับทางจังหวัดเลย ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อใช้ในการล้างมือฆ่าเชื้อโรค ให้กับโรงพยาบาลและสาธารณสุข ใน จ.เลย รวมถึงเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น - Facebook